Prisforespørsel på fremføring av strøm

 

Dette skjemaet gjelder mindre tilknytning, slik som mindre næring og privat bolig.  Større næringsvirksomhet og kraftkrevende industri over 1MW meldes Her