Min Side

  • Strømforbruket ditt time for time
  • Sjekke effekttoppene dine - og sette deg opp på varsling for å unngå å gå opp i fastleddtrappa
  • Alle nettleiefakturaer 
  • Mulighet til å beregne siste månedes faktura
  • Endre din kontaktinformasjon
  • Bestemme hvordan du skal varsles ved strømbrudd og utkoblinger
  • Registrere måleravlesning