Vedlikehold - Hva gjør vi?

Vi i Arva jobber kontinuerlig for å ha sikker og kontinuerlig drift av strømnettet. Vedlikehold er en del av dette arbeidet, og her kan du lese mer om hva vi gjør.

Hvorfor vedlikehold?

Som alle ting i livet som man ønsker å bevare, så må også strømnettet og alle dens komponenter vedlikeholdes. Dersom komponenter ikke er godt vedlikeholdt kan det føre til strømbrudd og mer akutt reparasjon under drift. Derfor går noe av nettleien du betaler til vedlikeholdsarbeid.

En god vedlikeholdsrutine vil bidra til færre driftssituasjoner/strømbrudd pga. sviktede komponenter.

Hva er bakgrunnen for når vedlikehold trengs?

For å forsikre oss om at tilstanden i strømnettet er forsvarlig og vite når vedlikehold er nødvendig, utfører vi tilstandskontroller på alle komponentene våre. Dette gjelder både komponenter som transporterer strømmen hjem til deg, men også det som gjør det sikkert for energimontørene å jobbe i strømnettet.

I tilstandskontrollene innhentes verdifull informasjon om stasjonskomponenter og linje- og kabelnettet. Dette kan være informasjon om for eksempel oppgraderingsbehov eller potensielle farlige forhold.

Hva kontrolleres?

Generelt sett kontrollerer vi at den strømførende lina holdes trygt oppe fra bakken og borte fra trær også i lang tid framover. Vi sjekker at komponentene fungerer som de skal og at de er trygge å betjene for de som jobber i nettet. I tillegg sjekker vi at signaler til og fra komponenter som kan fjernstyres og overvåkes sendes riktig til og fra driftssentralen. Det er på driftssentralen at øyeblikksbildet over strømnettet vises. Les mer om driften av strømnettet her.

Hva gjøres videre?

Videre planlegges og gjennomføres vedlikeholdstiltak på bakgrunn av funn ved tilstandskontrollen, krav fra myndigheter, risiko og lokale erfaringer. Tiltak kan være å reparere eller bytte ut enkeltkomponenter, eller fornye en større del av strømnettet, linja eller stasjonen. Noen ganger rådføres også spesialister og leverandører for anbefalinger om hvilke tiltak som bør gjøres, slik at vi prioriterer riktig og på riktig tidspunkt.

Hva er typiske vedlikeholdsjobber?

Typiske vedlikeholdsjobber er å reparere eller bytte ut komponenter som kan gi utfordrende eller uforsvarlig drift av strømnettet. Det kan være å:

  • Reparere brytere, 
  • Skifte skadede traverser og stolper,
  • Stille inn og bytte vern,
  • Gjenopprette kontakt mellom driftssentral og komponenter slik at fjernstyring og overvåkning fungerer som det skal,
  • Fylle på olje på transformatorer og kabelmuffer for å unngå overoppheting,
  • Reparere liner og skifte skadede isolatorer

Skogrydding

I tillegg til vedlikehold direkte rettet på tilstanden til komponentene, rydder vi også skog for å unngå slitasje og skade på linjer. Dette kan du lese mer om her.

Øystein Megård