Vilkår utkoblbart forbruk

En utkoblbar overføring er en overføring av elektrisk kraft som på kort varsel kan kobles ut. Arva tilbyr redusert tariff for utkoblbare kunder. Tilbudet gjelder kun næringskunder.

Tariff for utkoblbart forbruk tilbys anlegg med overbelastningsvern fra og med 500 A ved 230 volt og 300 A ved 400 volt. Alt utkoblbart forbruk må ha timemåling og fjernutkobling fra Arvas driftssentral.

Som kunde på utkoblbar tariff vil du kunne bli koblet ut øyeblikkelig, og bli liggende utkoblet fram til det er driftsmessig forsvarlig å bli koblet inn igjen. For å stille denne fleksibiliteten tilgjengelig, vil du få en redusert tariff/nettleie.

Arva tilbyr kun momentan utkobling med ubegrenset varighet.

Ønsker du å bli vurdert for en slik avtalen sendes en forespørsel på e-post til vårt Kundeservicesenter, se Kontakt oss. Vi anbefaler at du i forkant har lest gjennom avtaledokumentet og vilkår. 

Nettleie

En avtale om utkoblbart forbruk gir 50% rabatt på de til enhver tid gjeldende tariffer for effektleddet, jfr vilkår for kunder forbruk > 100 000 kWh per år.

Dette er gjeldende vilkår for kunder med avtale om utkoblbart forbruk fra 1.1.2023: 

Kategorier (priser u/mva) Fastledd
kr/år
Energiledd
øre/kWh

Oktober - mars    kr/kW

April - september kr/kW
Lavspent 16 700 6,5 øre 90,0 kr 30,0 kr
Høyspent  16 700 4,3 øre 55,0 kr 18,0 kr

 

Vilkår og avtalemal for en utkoblbart forbruk finner du i høyremenyen.

 

For Arvas Standard vilkår for nettleie og nettilknytning klikk her. Disse vilkårene følger bransjenormen og ble senest oppdatert i 2020. 

 

 

Vilkår utkoblbart forbruk

Avtalemal utkoblbart forbruk