Utkoblbart forbruk

En utkoblbar overføring er en overføring av elektrisk kraft som på kort varsel kan kobles ut. Arva tilbyr redusert tariff for utkoblbare kunder. Tilbudet gjelder kun næringskunder.

Tariff for utkoblbart forbruk tilbys anlegg med overbelastningsvern fra og med 500 A ved 230 volt og 300 A ved 400 volt. Alt utkoblbart forbruk må ha timemåling og fjernutkobling fra Arvas driftssentral.

Som kunde på utkoblbar tariff vil du kunne bli koblet ut øyeblikkelig, og bli liggende utkoblet fram til det er driftsmessig forsvarlig å bli koblet inn igjen. For å stille denne fleksibiliteten tilgjengelig, vil du få en redusert tariff/nettleie.

Arva tilbyr kun momentan utkobling med ubegrenset varighet.

Ønsker du å bli vurdert for en slik avtalen sendes en forespørsel på e-post til vårt Kundeservicesenter, se Kontakt oss. Vi anbefaler at du i forkant har lest gjennom avtaledokumentet og vilkår. 

Nettleie

En avtale om utkoblbart forbruk vil gi 50% rabatt* på de til enhver tid gjeldende tariffer for effektleddet. Dette er gjeldende vilkår fra 1.7.2022. 

Kategorier (priser u/mva) Fastledd
kr/år
Energiledd
øre/kWh
jan
og des
feb
og nov
mars
og okt
april
og sep
mai,juni,
juli,aug
230V, sikring >500 amp
400V, sikring >300 amp
16 700 5,5 øre 90 72 55 39 20
Høyspent (22/11 kV) 16 700 3,7 øre 55 44 34 23 12

* For perioden 1.1.22 - 1.7.22 gjelder de tariffvilkår som tidligere var spesifikke for hhv for Troms og Nordland.

Hvilke vilkår gjelder for en utkoblbar kunde?

Følgende vilkår og avtaler gjelder for kunder på Utkoblbar tariff: