Prisforespørsel strømtilknytning

Dersom du ønsker strøm til din bolig kan du ta direkte kontakt med en prekvalifisert installatør.

Dette skjemaet kan du fylle ut for å få et prisoverslag på en ny nettilknytning eller endring av en eksisterende tilknytning.


Dersom forespørselen krever prosjektering, belastes du for medgått tid, uavhengig om prosjektet realiseres eller ikke.

Vær obs på at arbeid som krever prosjektering kan kreve mye tid. Det kan være nødt å skaffe grunnavståelser, få godkjent gravemeldinger samt anskaffe entreprenør og materiell.  Avhengig av størrelsen på prosjektet, kan det ta flere måneder før en løsning foreligger. Vær derfor ute i god tid dersom du planlegger en utbygging.

Større næringsvirksomhet og kraftkrevende industri over 1MW meldes Her