Egenkontroll

Dette kan du sjekke før du ringer og melder strømbrudd.

Dersom strømmen har gått hos deg, og du ikke finner en oppføring i strømstanskartet som gjelder der du bor, kan det enten skyldes feil i ditt eget anlegg eller det kan være en feil vi ikke kjenner til.


Mindre strømbrudd vises kanskje ikke på kartet, men det er noen ting du likevel bør sjekke før du ringer til oss.

  • Har naboene strøm og ikke du? Om naboene har strøm - kan feilen være kun hos deg.
  • Sjekk sikringsskapet ditt. Om noen av sikringene eller jordfeilbryteren har slått ut, er nok feilen hos deg. Kontakt elektriker for å feilsøke og utbedre feil. 
  • Har du strøm i deler av huset eller svak spenning, ligger feilen muligens i vårt nett. Da kontakter du vår feilmeldingstelefon og melder fra. Dersom vi ikke ser noen feil i vårt nett vil vi be deg kontakte en elektriker. 
  • Ved feilutrykning vil du bli fakturert dersom feilen likevel viser seg å ligge i ditt eget strømanlegg.

Dersom det pågår en planlagt utkobling skal du ha fått varsel på sms, det vil si varsel går til den som står oppført som kunde på den adressen hos Arva.

Strømbruddkartet oppdateres kontinuerlig, så last inn siden på nytt for å sjekke endringer.