Utbygging - Hva gjør vi?

Det er høy aktivitet med nybygging av boligblokker, hotell, fiskeoppdrett og mye annet. Alle nye utbygginger knyttes til strømnettet, slik at det ofte må bygges nytt strømnett og at kapasiteten må økes.

Hvorfor utbygging av strømnettet?

Utbygging av strømnettet styres hovedsaklig av kundenes behov for kapasitet og tilknytning til strømnettet, samt behovet for å fornye eldre strømnett, der den tekniske levetiden begynner å løpe ut.

I nettområdet vårt er det hvert år flere kunder som etterspør tilknytning til strømnettet. Dette kan være alt fra eneboliger, hytter og boligblokker, til opprettsanlegg, datasentre eller kraftverk. Summen av nytilknytningene fører til at kapasiteten i det eksisterende strømnettet med jevne mellomrom må oppgraderes, for å kunne håndtere det nye forbruket og produksjonen. 

Hvordan utredes og besluttes en større utbygging?

Vi utarbeider jevnlig prognoser for energi- og effekutviklingen i nettområdet vårt. Med bakgrunn i denne informasjonen gjennomfører vi analyser og vurderinger av om strømnettet har tilstrekkelig kapasitet for å håndtere den forventede utviklingen.

Dersom analysene og vurderingene viser at strømnettet ikke har tilstrekkelig kapasitet, så gjennomfører vi en analyse av den konkrete utfordringen, der vi vurderer hvilke forsterkninger av strømnettet som vil løse utfordringen, samt samlet sett gi den beste nytten.

Når den beste løsningen er funnet, så går man så videre med gjennomføring av den.

Hvordan gjennomføres utbyggingene?

Gjennomføring av utbyggingene har som hovedregel tre stadier:

  • Planlegging og prosjektering
  • Utførelse
  • Sluttkontroll og evaluering

I planleggings- og prosjekteringsfasen, så vurderes den tekniske utførelsen av prosjektet, samt at det gjøres nødvendige avklaringer og forberedelser til gjennomføring av utbyggingen. I utførelsesfasen så gjennomføres selve byggingen av nettanlegg. Når anlegget er ferdig utført, kontrolleres det av oss, slik at eventuelle feil eller mangler kan utbedres før anlegget overtas.

Hvor mange utbygginger gjennomføres i året?

Vi gjennomfører hvert  år et hundretall større og mindre utbygginger i strømnettet. Dette er alt fra tilknytning av nye eneboliger med hytter, til større prosjekter på overliggende nett for å forsterke strømforsyningen til et større område.

Relaterte artikler