Nytt 132 kV GIS-koblingsanlegg ved Finnfjordbotn transformatorstasjon

I Finnfjordbotn har NVE gitt Arva tillatelse til å etablere en ny 132/22 kV koblingsstasjon, i et innendørs bygg. Bygget er plassert ved eksisterende transformatorstasjon, på Arva sin eiendom. Videre er det gitt tillatelse til kabling av kraftledningene Bardufoss-Finnfjordbotn fra Ferrorveien og inn til Finnfjordbotn transformatorstasjon.

Finnfjordbotn transformatorstasjon forsyner Senja kommune, og er spesielt viktig for Senja da det er den eneste forsyningen til øya.

Stasjonen forsyner i tillegg smelteverket, Finnfjord AS, som har et uttak på opp mot 140 MW.

Behovet for nytt koblingsanlegg skyldes at dagens koblingsanlegg har nådd sin tekniske levetid. 

Arva skriver at dagens anlegg er utsatt for støv fra smelteverket, og det er av denne grunn de søker om at det nye koblingsanlegget bygges som et innendørs GIS-anlegg med teknisk ren luft som isolasjonsmedium.

Arva skriver at de ikke har funnet gode alternative systemløsninger til det omsøkte alternativet. De ønsker også å oppgradere spenningsnivået til 132 kV, i tråd med den nye regionalnettløsningen for regionen.

NVE er enige med Arva i disse konklusjonene. I forbindelse med nytt 132 kV koblingsanlegg, vil eksisterende 66 kV anlegg saneres, og dagens transformatorer på 132/66 og 66/22 er derfor søkt skiftet ut med en ny 132/22 kV transformator.

Senja kommune støtter i sin høringsuttalelse tiltakene, og skriver at det er positivt at det etableres anlegg som bedrer forsyningssikkerheten. Siden koblingsanlegget skal driftes på 132 kV vil det ikke være behov for eksisterende 66 kV anlegg i Finnfjordbotn transformatorstasjon og dette skal fjernes.

Samlet investeringskostnad for hele anlegget er 104 mnok.