Saltstraumen, Ny 132 kV trafostasjon

Arva jobber kontinuerlig med å opprettholde en sikker forsyning av strøm til alle våre kunder. Dagens samfunn blir mer og mer avhengig av elektrisitet og konsekvensen av strømbrudd er økende. Bodøhalvøya er et område hvor mange viktige samfunnsfunksjoner for regionen er samlet i tillegg til at det er et område i vekst.

Sammen medfører dette nå et behov for styrking og sikring av strømforsyningen. Arva har derfor gått i gang med å bygge en ny transformatorstasjon i Tuvlia i Saltstraumen som skal sikre tilstrekkelig kapasitet og god forsyningssikkerhet for området i mange tiår fremover. 

Ved Fv. 812 ca. 600 meter etter avkjøringen fra Rv. 17 mot Misvær er det laget en avkjøring til veien som er etablert til den nye transformatorstasjon. Veien som er etablert er ca. 1 km lang opp Tuv lia. Nå som den er blitt etablert vil selve bygget til transformatorstasjonen etableres. I den siste fasen vil alle komponenter som skal inn i bygget installeres og prøves. Arva ønsker tett dialog med alle aktuelle parter slik at byggeprosessen skal gå så smidig som mulig og minimere inngrepene i området. Hele prosjektet har et budsjett på rett over 100 millioner kroner og er planlagt å være ferdig innen april 2025.

Reipå Knuseri AS ble innstilt som grunnentreprenør for etablering av vei og tomt.  Totalentreprenør Fauske Bygg AS vil nå starte opp etableringen av bygget.