Ny 132kV forsyning Bardufoss - Finnfjordbotn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Arva konsesjon til å bygge og drive en ny ca. 34 km lang 132 kV kraftledning fra Bardufoss transformatorstasjon til Finnfjordbotn transformatorstasjon i kommunene Målselv, Sørreisa og Senja.

Anlegget vil bestå av 6,4 km lang jordkabel fra Bardufoss trafostasjon på Fosshøgda til kabelmast ved Andselv sentrum, og en 27 km lang luftledning fra kabelmast ved Andselv til kableendemast ved Finnfjordbotn trafostasjon.

NVE har gitt tillatelse til at den nye 132 kV-kraftledningen skal i hovedsak bygges parallelt med eksisterende 132kV linjer fra Bardufoss til Finnfjordbotn.