Skal du rive eller renovere?

Har du tenkt å rive din bolig/bygning ta tidlig kontakt med nettselskapet for å få den best mulige løsningen for alle parter.

Frakobling
01.10.201810:08 Veronika Wiik

Ta kontakt i god tid

Har du tenkt å rive din bolig/installasjon og trenger permanent frakobling, fyll ut skjema og send inn.

  • Ved permanent frakobling tas måler ned og stikkledning fjernes/frakobles i nærmeste tilknytningspunkt.

Ved behov for midlertidig frakobling, f.eks. ved renovering eller tilsvarende, skal dette meldes via en elektroinstallatør.

Frakobling av et eller flere målepunkt inne i installasjonen skal også meldes via elektroinstallatør.

Følg områdeknapp under for å komme til skjema for permanent frakobling.