Nøytralitetsrapport

Kravene til nøytralitet skal særlig forhindre at nettselskap tar beslutninger eller utfører handlinger som gir fordeler eller konkurransefortrinn til andre virksomheter i eget konsern.

 

Arva er, som alle nettselskap, en regulert monopolist som er underlagt mange lover og regler, blant annet satt av Olje- og energidepartementet og Reguleringsmyndigheten for energi. Det sentrale lovverket i denne sammenheng er energiloven og underliggende forskrifter. Kravene til innholdet i nøytralitetsrapporten finner vi i Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv 

 

2022  Nøytralitetsrapport Arva
2021  Nøytralitetsrapport Arva

 

Nøytralitet innebærer at nettfunksjonen ikke skal påvirke konkurranseforholdene mellom de ulike kraftleverandørene i markedet.

Netteiers grad av selskapsmessig eller eiermessig integrasjon med en eller flere kraftleverandører skal ikke gi grunnlag for særordninger som påvirker kundens valg av leverandør.

Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. De skal sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, med det som formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet.

I tillegg plikter nettselskapene å gjennomføre leverandørskifter når de mottar en melding om dette, i tråd med bestemmelsene i avregningsforskriften.

 

Arvas eiere