Rammeverk for grønn finansiering

Arva har publisert et rammeverk for grønn finansiering. Rammeverket er klassifisert «mørkegrønn» av Cicero Shades of Green.

Arva har også fått utført en kredittvurdering av Scope Ratings. Scope har tildelt en BBB+ rating som tilsvarer god kredittkvalitet.

Dokumentene kan lastes ned her.