Velg en prekvalifisert installatør

Prekvalifiserte installatører har opplæring i våre rutiner og er godkjent til å forestå gravearbeid, legge rør og trekke kabler for Arva.

Arva har avtale om utførelse av arbeid i nettet med de fleste installatørene som er lokalisert i området. Avtalene regulerer hvordan prekvalifiserte installatører skal utføre arbeidet og hvilke priser som gjelder for de ulike oppdragene. Dette bidrar til effektiv tilknytning av nye og endringer i eksisterende anlegg som kommer kunden til gode.

Prekvalifiserte installatører forstår alt arbeidet Arva har ansvar for. 

Typiske oppgaver prekvalifiserte installatører forestår er:

  • rørlegging i grøft
  • trekking av stikkledning
  • tilkobling til vårt nett
  • målermontasje

Du kan også gjøre avtaler direkte med installatør. Det være seg trase for kabelgrøft, dato for spenningsetting etc.

Installatør har kommunikasjon med oss via meldingssystemet.

Installatører som ikke er prekvalifisert kan ikke utføre denne type arbeid. 

Relaterte artikler