Plusskunde

Dersom du installerer et solcellepanel, eller en annen form for strømproduksjon i boligen eller næringsbygget ditt, kan du bli plusskunde.

Hvilke krav må du møte for å bli plusskunde?

For at du skal kunne bli plusskunde hos oss, så må følgende forutsetninger være på plass:

  1. Som plusskunde kan du ikke ha konsesjonspliktige anlegg bak tilknytningspunktet ditt, eller ha omsetning bak tilknytningspunktet ditt som krever omsetningskonsesjon.
  2. Innmatet effekt som du mater inn i tilknytningspunktet, kan ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW.

En installasjon av et solcellepanel, eller en annen type for elektrisitetsproduksjon, innebærer en endring i det elektriske anlegget ditt, som må meldes via en elektroinstallatør.

Når meldingen er godkjent av oss og anlegget ditt er satt i drift, så har du akseptert vilkårene for å bli plusskunde, og anses nå som en plusskunde hos oss.

Vilkår og tekniske krav for plusskunder er vist under.

Hva gjør du med eventuell overskudd av strøm?

Som plusskunde vil du i deler av året ha overskuddskraft som selges inn på strømnettet. For å få betalt for overskuddskraften, må du som kunde ha en avtale med en kraftleverandør, som er villig til å kjøpe overskuddskraften, samt levere kraft til deg når egenproduksjonen ikke dekker forbruket.

For uttak av energi betaler du som plusskunde til enhver tid gjeldende tariffledd lik den kundegruppen du tilhører. 

Hvilke avtaler og krav gjelder som plusskunde?

Under finner du informasjon om elektroinstallatører, samt standardavtalen med vilkår og tekniske funksjonskrav for plusskunder: