Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Arva AS behandler personopplysninger i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer gitt av EU's Personvernforordning (GDPR) og Personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, hva formålet med behandlingen er, hvordan vi sikrer disse opplysningene, og hva dine rettigheter er. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Du kan lese mer om personvern på datatilsynet.no.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Arva AS er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av oss.

 

FORMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Arva AS registrerer og lagrer personopplysninger for å kunne indentifisere korrekt kunde på våre anlegg. På den måten vil våre leveranser, vår kundebehandling, fakturering og innkreving av utestående foregå på en riktig og sikker måte.

 

BEHANDLINGSGRUNNLAG

Våre tjenester er i all hovedsak regulert via lover og forskrifter. Den mest sentrale forskriften er «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapenes nøytralitet mv» som definerer hvilke opplysninger som skal registreres ved opprettelse av en nettleieavtale. Vi viser her til våre standardavtaler.

SIKKER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Det er vårt ansvar å sikre at dine personopplysninger blir behandlet og lagret på en sikker og forsvarlig måte. Vi har etablert styring i form av styrende dokumenter (organisasjonsmessige tiltak), samt tilgangsstyring av persondata for å sikre dine interesser (systemmessige tiltak). Det er kun godkjente personer i selskapet som har tilganger til personopplysninger som vi behandler i våre arbeidsprosesser eller IT-systemer.

Informasjon om målerID+, anleggsadresse og strømforbruk deler vi med din kraftleverandør. I de tilfeller hvor vi benytter underleverandører/eksterne samarbeidspartnere, som enten behandler eller har innsyn i dine personopplysninger på vegne av oss, inngår vi databehandleravtaler som sikrer at personopplysninger blir brukt i henhold til det som er avtalt.

 

VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Kontaktinformasjon

Den kontaktinformasjonen vi registrerer på deg som kunde er navn, fødselsdato, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenester til deg i henhold til det som er avtalt. I tillegg bruker vi også denne informasjonen ved varsling av planlagte og uforutsette strømstanser.

 

Kredittinformasjon

Ved inngåelse av nettleie-avtale foretar vi normalt en kredittvurdering av deg som kunde. Gjenpartsbrev med innhold av kredittsjekken vil bli tilsendt deg.

 

Forbruksopplysninger

Forbruksdata vedrørende ditt strømforbruk samles inn fortløpende. Strømforbruket danner grunnlaget for fakturering av både nettleie og strømforbruk, og vises i din egen forbruksoversikt på «Min side». Vi bruker også opplysninger om strømforbruket for å analysere forbruks - og belastningstrender på ulike nivåer, slik at vi kan fatte riktige beslutninger vedrørende drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet.

Nye automatiske strømmålere gir deg som kunde muligheten til å styre strømforbruket ditt ved å hente ut data fra HAN-porten (Home Area Network) på måleren. Det er du som kunde som har råderett over og kan bestemme hvem som får tilgang til dine data på denne måten. Vi vil ikke gi tilgang til tredjepart uten at du har gitt oss tillatelse til å åpne HAN-porten.

 

Kommunikasjon med kunde

I vår daglige kommunikasjon med våre kunder, lagrer vi informasjon om deg for at vi i neste omgang skal kunne gi deg best mulig service. Dette kan være informasjon som du gir til oss enten via telefon, brev, e-post eller «Min side». I tillegg lagrer vi informasjon på deg som følge av vår kommunikasjon med deg som kunde. Eksempler på dette er informasjon som vedrører ditt kundeforhold, eller tjenester som du har bestilt.

 

Bruksinformasjon (informasjonskapsler)

Vi lagrer informasjon om hvordan du bruker våre nettsider - også når du logger deg på Min side. Opplysninger samles inn ved hjelp av informasjonskapsler (cookies). Cookies er små tekstfiler som plasserer seg på din datamaskin når du besøker nettsider. Vi bruker cookies for å gi besøkende tilpasset og bedre brukeropplevelse. Om du ikke vil tillate lagring av cookies må du selv slå av funksjonen i din nettleser. Gjør du dette må du være oppmerksom på at nettsiden kanskje ikke fungerer som forventet. Ingen personopplysninger lagres i informasjonskapsler på www.arva.no.

 

DINE RETTIGHETER

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Mye av informasjonen vi har om deg som kunde finner du på «Min side»  www.tromskraftnett.no.

Retting

Korrekte personopplysninger er nødvendig for at vi kan levere våre tjenester. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Som kunde har du også innsyn og muligheten til å endre de fleste av dine egne personopplysninger på «Min side»

 

Sletting

Du kan be om sletting av dine kundedata, med mindre vi trenger opplysningene for å levere en tjeneste til deg, eller at lover og forskrifter som regulerer vår virksomhet pålegger oss å oppbevare opplysningene en viss tid. Dersom Arva ikke har et saklig behov for lagring av dine personopplysninger, vil de enten bli slettet eller anonymisert.

 

Dataportabilitet

Du kan be om at dine persondata overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

 

KONTAKTINFORMASJON OM PERSONVERN

Henvendelser relatert til dine rettigheter eller spørsmål knyttet til personvern kan rettes til Kundeservice per e-post: kunde@tromskraft.no eller nettkunde@nordlandsnett.no. 

 

Endringer i personvernerklæringen

Denne versjonen av personvernerklæringen ble sist oppdatert den 15.09.18. Personvernerklæringen vil bli endret dersom vi endrer vår behandling av personopplysninger, eller det kommer endringer i lover og forskrifter.