Sammen for et elektrisk Nord-Norge

Arva skal inspirere til effektiv energibruk og sikre stabil strømforsyning i dag og for morgendagen. Vi er landsdelens største nettselskap med mer enn en fjerdedel av Nord-Norges befolkning som våre kunder. Sammen skal vi realisere ei felles elektrisk fremtid.

Davvisámegiella

Ordet Arva stammer fra nordsamisk og betyr energi og viljestyrke.

Arva er ansvarlig for Nord-Norges største nettområde. Vårt strømnett strekker seg drøye 15 000 kilometer - over land, i sjøen og i lufta med. Strømnettet overvåkes 24/7 alle dager i året og uansett vær, storm eller stille. Vi er alltid på for å sikre at alle våre kunder har strøm og vi rykker straks ut dersom det skulle oppstå et brudd i strømforsyningen.

Vårt strømnett har en oppetid på 99,98 prosent som vil si at de fleste av våre kunder knapt opplever brudd i strømforsyningen. 

Fremtiden er elektrisk, og Arva har en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Med over 200 ansatte er vi godt rigget for fremtiden, den stadige utviklingen og elektrifisering av nordmenns hverdag. 


Vår visjon

Sammen for et elektrisk Nord-Norge.


Vårt samfunnsoppdrag

Arva skal utvikle og drifte en stabil og sikker strømforsyning til utvikling av samfunnet i Nord-Norge. Vi skal videreføre arven fra de som bygde strømnettet, og sammen med våre kunder og samarbeidspartnere realisere ei elektrisk fremtid. Vi i Arva inspirerer til effektiv energibruk, og tar ansvar for at kunnskapen om en bærekraftig strømforsyning utvikles og læres videre til neste generasjon.

Eirin Kjølstad, administrerende direktør


Historien til Arva - hvordan ble vi til

I april 2020 offentliggjorde kraftkonsernene Troms Kraft og Bodø Energi enighet om å igangsette fusjonsforhandlinger for sine nettselskap Troms Kraft Nett og Nordlandsnett.


Begge disse nettselskapene var fra før blant landsdelens største, og er etter sammenslåingen landets sjette største nettselskap. 15. oktober 2020 ble det holdt generalforsamling i begge nettselskapene, hvor beslutningen om fusjon ble vedtatt, med effekt fra 15.desember 2020.


Troms Kraft er majoritetsaksjonær i det nye selskapet, mens Bodø Energi vil ha såkalt negativ kontroll i selskapet. I tillegg har Dragefossen en mindre aksjepost. Selskapet vil etter sammenslåingen inngå i Troms Kraft-konsernet. Hovedkontoret er i Bodø.

Selv om vi er blitt større, skal vi fortsatt være like lokale. Arva vil ha hovedkontor i Bodø, med lokale kontorer fra Tonnes i syd, i Tromsø og til Lyngseidet i nord. 


Vi har sørget for sikker strømforsyning i Nordland og Troms i mer enn 100 år. Det skal vi fortsette med.


Historien til Nordlandsnett og Troms Kraft Nett er også historien om hvordan vi bygget landsdelen. Velstand og fremgang akselererte etter hvert som by og land fikk tilgang til strøm. Lokalt eierskap til prioriteringene ble ivaretatt gjennom kommunale og fylkeskommunale eiere. Akkurat slik det også er i dag. Sammen står vi på kraftpionerens skuldre, og sammen bygger vi en felles bærekraftig fremtid.