Strømstøtten

En ordning som innebærer at kunder får tilbakebetalt en andel av kostnadene til strøm. Denne andelen er satt til 90 % for september-desember 2022, for kostnaden over snittpris på 70 øre per kilowattime.

Arvas systemer er klargjort for å utbetale strømstøtte i tråd med regjeringens kompensasjonsordning. Kompensasjon kommer som fratrekk på nettleiefakturaen for desember måned. 

For kunder som ikke har gjennomfakturering, kan det være at vi trenger ditt kontonummer. Logg derfor inn på Min side og legg til eller endre ditt kontonummer til den kontoen du ønsker kompensasjonen utbetalt. 


Strømprisen som legges til grunn for kompensasjonen er gjennomsnittlig områdepris for NO4, og det er beløpet over snittet på 70 øre per kilowattime som det tilbakebetales 90 prosent av. Gjennomsnittlig områdepris settes månedlig av Norges vassdrags- og energidirektorat, basert på spotpris for hvert prisområde.

For desember 2022 er regnestykket slik:

(98,54 øre - 70 øre) * 0,90 = 25,68 øre/kWh

25,68 øre multipleres så med antall kilowattimer strøm du har brukt i desember måned. Beløpet vil så trekkes fra på nettleiefakturaen.

Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen. Dette kommer an på om du som kunde har nettleien på gjennomfakturering eller direkte fra Arva. 

Tak for kompensasjon og rett til sådan
Taket for kompensasjon er 5 000 kilowattimer per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, som har forbrukskode 35-husholdning, ikke fritidsboliger eller næringskunder. For næring finnes egne ordninger, det samme gjør det for jordbruk mv. Se lenke Om strømstøtten.


Vi legger til grunn informasjon om matrikkel (eiedomsregisteret) ved spørsmål om man er berettiget til strømstøtte. Det er Kartverket som vedlikeholder eiedomsregisteret.
 

Prisområde NO4
Norge har fem prisområder for strøm og Arva tilhører prisområdet NO4. For prisområdet N04 har vi, siden ordningen ble innført i desember 2021, enn så lenge ikke kommet i en situasjon hvor det å utbetale strømstøtte er blitt nødvendig (se prisene under i tabell). I Nord-Norge er det forøvrig også fritak for merverdiavgift på kostnadene til strøm til husholdningsformål. 


Du kan følge prisene for alle prisområder hos Nord Pool, time, dag, måned og år. For prisområdet N04 har det sett slik ut de siste 12 månedene (kilde: Nord Pool).

Periode Snittpris per MWh

Øre per kWh*

Des 22 985,38 98,538
Nov 22 442,83 44,283
Okt 22 205,53 20,553
Sept 22 364,27 36,427
Aug 22 28,16 2,816
Juli 22 19,19 1,919
Juni 22 85,58 8,558
Mai 22 112,53 11,253
April 22 178,43 17,843
Mars 22 151,04 15,104
Feb 22 161,74 16,174
Jan 22 262,23 26,223
Des 21 606,78 60,678
Nov 21 416,99 41,699

*Priser oppgitt i NOK/MWh, som vil si for desember 2022 i norske kroner 985,38 for 1000 kilowattimer. Per kilowattime blir det da 98,538 øre.