Standard nettleievilkår

Energi Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap, og beskriver begge parters plikter og rettigheter.

Avtalen beskriver nettleie- og tilknytningsvilkår som regulerer forholdet mellom nettselskap og eier(e) av det elektriske anlegget. Når du er tilknyttet strømnettet og har begynt å bruke strøm har du godtatt vilkårene i nettleieavtalen. Avtale om tilknytning inngås før et anlegg kobles til vårt strømnett.

Standardvilkårene av 16.12.2020 avløser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilkår er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet. Oppdatert avtale gjelder fra 1.2.2021.  


Avtalene kan lastes ned, i ett og samme dokument, fra lenke i teksten over.

Elklagenemda er klageinstans ved tvister om avtalene.

Privatkunde:

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder- Bokmål

Standardvilkår for nettleige og tilknytning for forbrukar - Nynorsk

Næringskunde:

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder - Bokmål

Standardvilkår for nettleige og tilknytning for næringskundar - Nynorsk