Leveringsplikt

Leveringsplikt er en midlertidig løsning for kunder uten gyldig kraftleveringsavtale. Hva er leveringsplikt og hva koster det?

17.08.201812:14 Sindre Hanssen

Hva er leveringsplikt?

Dersom du som kunde ikke har kraftleveringsavtale er Nordlandsnett lovpålagt å levere kraft via leveringsplikt.

Leveringsplikt er en midlertidig løsning, og du som kunde oppfordres til å skaffe en gyldig kraftleveringsavtale.

Oversikt over kraftleverandører i Nordlandsnett sitt område.

Hva er prisen på leveringsplikt?

Kraftprisen følger spotprisen for prisområde Tromsø hos Nordpool. Påslaget på spotprisen avhenger hvor lenge du ligger på leveringsplikt.

  • De seks første ukene er det et påslåg på 5 øre/kWh
  • Etter de seks første ukene på leveringsplikt økes påslaget til 10 øre/kWh.
  • Etter ytterlige fire uker øker påslaget til 20 øre/kWh.

I tillegg til kraftleveranse etter leveringsplikten kommer nettleie og offentlige avgifter.

Fakturering av kunder på leveringsplikt

Kunder på leveringsplikt faktureres månedlig.  

Relaterte linker