Leveringspliktig kraftleveranse

Arva har leveringsplikt og leverer kraft dersom du ikke har avtale med en strømleverandør. Ordningen er ment å kun være til midlertidig hjelp, mellom kraftleverandører, til ny bolig o.l.

Hva er leveringspliktig kraftleveranse

Leveringspliktig kraftleveranse (pliktleveranse) vil si at nettselskapene er pålagt å levere kraft for å sikre at kunder ikke mister strøm ved flytting, hvis en kraftomsetter går konkurs eller sier opp leveransen til kunden mv. 

Prissettingen på leveringspliktig kraftleveranse reguleres av myndighetene. Utgangspunktet er at den skal følge gjeldende spotpris i prisområdet nettselskapet driver i. Alle kunder i Arva tilhører prisområdet NO4.

Leveringspliktig kraft er ikke ment å være en permanent løsning. Vi oppfordrer alle våre kunder til å skaffe en gyldig kraftleveringsavtale så raskt som mulig. 
Du finner oversikt over aktuelle kraftleverandører der du bor på www.strompris.no 

 

Pris og fakturering

Kraftprisen følger spotprisen for prisområde NO4 hos Nordpool. Påslaget på spotprisen er 5 øre/kWh. 

  • Spot områdepris fra Nord Pool + 5 øre/kWh i påslag
  • I tillegg kommer nettleie og offentlige avgifter
  • Faktureres månedlig, på samme faktura som nettleien. 

Relaterte linker