Nettleie bedrift

Det er flere ulike kategorier for nettleie for bedrifter. Det er kundens strømforbruk og tilknytning som avgjør hvilken tariff man blir tilkoblet.

Priser på nettleie bedrift

Samtlige nettleie priser er oppgitt inklusive lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldene forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdiavgift. I Nord-Norge er bruk av kraft til husholdningsformål fritatt merverdiavgift. Noe forbruk av elektrisk kraft hos bedrifter kan være omfattet av unntaksbestemmelsen.

Fra 01.02.2022 vil all nettleie faktureres månedlig.

Energi- og effektledd vinter gjelder for perioden fra 1.9 til 30.4, mens energi- og effektledd sommer gjelder for perioden 1.5 til 31.8.

Prisene er gjeldende i fra 01.04.2022

Liten næring

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Liten næring 3 700 kr/år 15,5 øre/kWh 14,6 øre/kWh

Prisene gjelder for liten næring, med inntakssikring opp til og med 250 A (230 V) eller 145 A (400 V).

Stor næring - Lavspent uttak

Fastledd Effektuttak Effektledd Vinter Effektledd Sommer Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Stor næring 12 950 kr/år < 100 kW 49 kr/kW/måned 24 kr/kW/måned 5,4 øre/kWh 4,5 øre/kWh
≥ 100 < 250 kW 46 kr/kW/måned 23 kr/kW/måned 5,4 øre/kWh 4,5 øre/kWh
≥ 250 < 500 kW 44 kr/kW/måned 22 kr/kW/måned 5,4 øre/kWh 4,5 øre/kWh
≥ 500 < 1000 kW 43 kr/kW/måned 22 kr/kW/måned 5,4 øre/kWh 4,5 øre/kWh
≥ 1000 41 kr/kW/måned 20 kr/kW/måned 5,4 øre/kWh 4,5 øre/kWh

Prisene gjelder for stor næring, med inntakssikring fra 250 A (230 V) eller 145 A (400 V).

Stor næring - Høyspent uttak

Fastledd Effektledd Vinter Effektledd Sommer Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Stor næring 12 950 kr/år 26 kr/kW/måned 12 kr/kW/måned 4,6 øre/kWh 3,7 øre/kWh

Prisene gjelder for stor næring med høyspent uttak på 11 eller 22 kV

Andre næringstariffer

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Teknisk, lavt forbruk 1 200 kr/år 15,5 øre/kWh 14,6 øre/kWh
Belysning med fotocelle 1 200 kr/år 15,5 øre/kWh 16,6 øre/kWh

For å kunne få tariffen Teknisk, må ikke overbelastningsvernet/sikringen være større enn 16 A, samt at årsforbruket ikke må overstige 8 000 kWh/år.