Standard avtaler for nettleie og tilknytning

Arva bruker Fornybar Norges standardavtaler for nettleie og tilknytning. Avtalene regulerer kunders rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til nettet. Når kunden knyttes til nettet eller begynner å bruke strøm, så aksepterer de nettselskapets til enhver tid gjeldende nettleie- og tilknytningsavtale.

Privatkunder:

Oppdaterte avtalevilkår gjeldende f.o.m. 1/2-2021

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til forbrukere (husholdning/fritidsboliger) i henhold til definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven. Standardvilkårene av 2020 avløser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Standardvilkårene består av to deler/avtaler:

  • Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.
  • Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

 

Næringskunder:

Oppdaterte avtalevilkår gjeldende f.o.m. 1/2-2021

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til næringskunder, dvs. kunder som ikke er forbruker i henhold til definisjonen i § 1 i lov om forbrukerkjøp (LOV-2002-06-21-34). Behovet for oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Nettleievilkårene regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden. Tilknytningsvilkårene  regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.