Leveringspliktig strøm

Dersom du ikke inngår en avtale med en strømleverandør, vil du motta leveringspliktig strøm fra Arva. Vi oppfordrer imidlertid alle våre kunder til å skaffe seg en kraftleveringsavtale så raskt som mulig.

Hva er leveringspliktig strøm

Ordinær leveringsplikt innebærer for nettselskapet en plikt til å la kunder bli tilknyttet nettet og en plikt til å levere elektrisk energi til forbrukerne i vårt konsesjonsområde.

Leveringspliktig strøm (pliktleveranse) vil si at nettselskapene er pålagt å levere strøm for å sikre at kunder ikke mister strøm ved flytting, dersom strømleverandør avslutter leveransen mv. 

Prisen på leveringspliktig strøm er spotpris i prisområdet + påslag. For de 6 første ukene er påslaget regulert av myndighetene til maksimalt 5 øre per kWh + mva. For forbruk til husholdningsformål betaler kunder i Nord-Norge ikke mva.

Leveringspliktig strøm er ikke ment å være en permanent løsning og nettselskapet skal derfor øke prisen, når kunde har vært mer enn 6 uker på leveringsplikt. Og da er det påslaget per KWh som økes. Alle kunder i Arva er tilhørende prisområdet NO4.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å skaffe en gyldig kraftleveringsavtale så raskt som mulig. 
Du finner oversikt over aktuelle kraftleverandører der du bor på www.strompris.no 

Hva er prisen på leveringsplikt hos Arva?

Kraftprisen følger spotprisen for prisområde NO4 hos Nordpool. Påslaget på spotprisen avhenger hvor lenge du ligger på leveringsplikt. For samme kunde/samme anlegg priser Arva påslaget slik:

  • Uke 0 - 6 er påslaget 5 øre/kWh
  • Uke 7 - 10 øker påslaget til 10 øre/kWh
  • Fra uke 11 øker påslaget til 20 øre/kWh

Etter de første seks ukene kommer i tillegg et fastbeløp på 50,- per måned.

Leveringspliktig strøm kommer i tillegg til nettleie og offentlige avgifter.

Fakturering av kunder på leveringsplikt

Kunder på leveringsplikt faktureres månedlig. På samme faktura som nettleien.

Relaterte linker