Leveringspliktig kraftleveranse

Til alle våre kunder, som av en grunn ikke har en avtale med en strømleverandør, leverer Arva en såkalt leveringspliktig kraftleveranse. Det skal kun være en midlertidig ordning og vi oppfordrer derfor alle våre kunder å skaffe seg en kraftleveringsavtale så raskt som mulig.

Hva er leveringspliktig kraftleveranse

Leveringspliktig kraftleveranse (pliktleveranse) vil si at nettselskapene er pålagt å levere kraft for å sikre at kunder ikke mister strøm ved flytting, hvis en kraftomsetter går konkurs eller sier opp leveransen til kunden mv. 

Prissettingen på leveringspliktig kraftleveranse reguleres av myndighetene. Utgangspunktet er at den følger gjeldende spotpris i prisområdet nettselskapet driver i. Alle kunder i Arva tilhører prisområdet NO4.

Leveringspliktig kraft er ikke ment å være en permanent løsning. Vi oppfordrer alle våre kunder til å skaffe en gyldig kraftleveringsavtale så raskt som mulig. 
Du finner oversikt over aktuelle kraftleverandører der du bor på www.strompris.no 

Pris og fakturering

Kraftprisen følger spotprisen for prisområde NO4 hos Nordpool. Påslaget på spotprisen er for  tiden 5 øre/kWh. 

  • Spot områdepris fra Nord Pool + 5 øre/kWh i påslag
  • I tillegg kommer nettleie og offentlige avgifter
  • Faktureres månedlig, på samme faktura som nettleien.Relaterte linker