Leveringskvalitet

Har du noen gang opplevd flimring i lysene, at elektriske apparater ikke fungerer, eller at du ikke får til å lade el-bilen din? Da kan det skyldes dårlig leveringskvalitet.

Hva er leveringskvalitet?

Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter hvor pålitelig strømforsyningen er, hvordan kvaliteten på spenningen er, samt andre ulike ikke-tekniske elementer, som for eksempel kundeservice og informasjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forvalter en forskrift som regulerer kravene til leveringskvalitet, samt en egen temaside om leveringskvalitet. Disse kan finnes her:

Som nettselskap, så jobber vi kontinuerlig med å opprettholde en optimal leveringskvalitet i strømnettet vårt, slik at du som kunde ikke skal oppleve problemer med strømforsyningen.

Hvordan kan du merke om du har dårlig leveringskvalitet?

Problemer med leveringskvaliteten kan merkes på mange måter. Dersom du opplever en av følgende symptomer, så kan det være et tegn på at det er problemer med leveringskvaliteten.

  1. Lysene blinker eller varierer i lysstyrke
  2. Elektrisk utstyr fungerer ikke som det skal
  3. Elektrisk utstyr går i stykker
  4. Du er ofte fri for strøm, eller over en lengre periode

Dersom du er fri for strøm over en lengre periode, kan du har rett på kompensasjon for langvarige avbrudd.

Hva gjør du hvis du opplever større variasjoner i spenningen?

Dersom du opplever problemer med leveringskvaliteten, så ber vi om at du tar kontakt med oss ved hjelp av skjema. Vi vil foreta målinger og beregninger som vil avdekke hva årsaken til problemene er, og hvor feilen ligger.

Dersom feilen er forårsaket av strømnettet i huset ditt, eller elektriske apparater som du har koblet til det, så må du ta kontakt med en installatør for å få løst problemene. Installatøren vil kunne lokalisere feilen i anlegget ditt, og reparere denne.

Følg områdeknapp under for å komme til riktig skjema

Relaterte artikler