Feilmelding

Opplever du strømstans eller feil i strømforsyningen kan du ringe feilmeldingstelefonen.

Nordland 75 53 20 00  Til strømstanskart
Troms 77 60 11 11 (følg tastevalg)  Til strømstanskart

Finner du ikke noen status på din adresse i strømstanskartet?

Strømbruddkartet oppdateres kontinuerlig, så last inn siden på nytt for å sjekke endringer.

Dersom strømmen har gått hos deg, og du ikke finner en oppføring i kartet som gjelder din adresse, kan det enten skyldes feil på ditt anlegg eller det kan være en feil vi ikke kjenner til.

Dersom det pågår en planlagt utkobling skal du ha fått varsel på sms, det vil si varsel går til den som står oppført som kunde på den adressen hos Arva.

Mindre strømbrudd vises kanskje ikke på kartet, men det er noen ting du likevel bør sjekke før du ringer til oss.

  • Har naboene strøm og ikke du? Om naboene har strøm - kan feilen være kun hos deg.
  • Sjekk sikringsskapet ditt. Om noen av sikringene eller jordfeilbryteren har slått ut, er nok feilen hos deg. Kontakt elektriker for å feilsøke og utbedre feil. 
  • Har du strøm i deler av huset eller svak spenning, kontakt oss på feilmeldingstelefonen og meld fra om feilen. Dersom vi ikke ser noen feil i vårt nett vil vi be deg kontakte en elektriker.
  • Ved feilutrykning vil du bli fakturert dersom feilen likevel viser seg å ligge i ditt eget strømanlegg.