Pressekontakter

Ved driftsforstyrrelser, strømbrudd o.l. 

Hans Kristian Isaksen, seksjonsleder ved driftssentralen 

Telefon: 99 59 16 20

E-post: hans.kristian.isaksen@arva.no


Eller

Torfinn Salmi, avdelingssjef  på montasje

Telefon: 481 08 548

E-post: torfinn.salmi@arva.no

Øvrige henvendelser

 

Eirin Kjølstad, administrerende direktør 

Telefon:  905 65 329

E-post: eirin.kjolstad@arva.no 

Stina Sønvisen, senior kommunikasjonsrådgiver 

Telefon: 900 26 028

E-post: stina.sonvisen@arva.no

 

Hege Villumstad, seksjonsleder kundeservice og kommunikasjon 

Telefon:  915 15 750

E-post: hege.villumstad@arva.no