Pressekontakter

Driftsforstyrrelser, strømbrudd o.l. Seksjonsleder driftssentralen Per-Magne Johansen Per-Magne Johansen

Telefon: 907 31 502

E-post: per-magne.johansen@arva.no
alternativt

Avdelingssjef Montasje: Torfinn Salmi

Telefon: 481 08 548

E-post: torfinn.salmi@arva.no

  

For øvrige henvendelser

Administrerende direktør Eirin Kjølstad

Telefon:  905 65 329

E-post: eirin.kjolstad@arva.no 

Seksjonsleder kundeservice og kommunikasjon Hege Villumstad

Telefon:  915 15 750

E-post: hege.villumstad@arva.no