Har du sjekket Min side

Opplever du strømbrudd eller feil i strømforsyningen, ring feilmeldingstelefonen. For andre spørsmål finner du mange svar her på hjemmesiden, eller logg deg inn på Min side for dine fakturaer, ditt strømforbruk mv.