Kompensasjon

Fra 1.1.2021 ble det endring i regelverket for utbetaling av kompensasjon.

03.07.201809:06 Anne-Stine Gjervoldstad

Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted.

Nettkunder uten AMS må selv varsle nettselskapet sitt når de opplever strømbrudd. Varigheten på strømbruddet blir regnet fra tidspunktet for varslelet, med mindre nettselskapet visste eller burde visst om strømbruddet på et tidligere tidspunkt.

Kompensasjonsbeløp ved langvarige strømbrudd

Satsene for kompensasjon per målepunkt er som følger:

  • Husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

For mer informasjon - se info fra NVE-RME.