Krav til meldinger

Her følger en oversikt over hva som skal legges inn av opplysninger på installatørmeldinger til Arva. Både for nye og eksisterende anlegg.

Følgende skal legges inn på alle meldinger:

 • Eieropplysninger inkludert epost og telefon
 • Nettkundeopplysninger inkludert epost og telefon
 • Dersom kunde/eier er firma, skal organisasjonsnummer fylles inn og navn på kontaktperson skal fremkomme i kommentarfeltet
 • Anleggsadresse med gnr/bnr
 • Eksisterende OV med korrekt antall faser og størrelse
 • I installasjoner med mere enn to anlegg skal enlinjeskjema foreligge
 • Dersom anlegget er uvanlig kompleks eller OV er over 80A skal alltid enlinjeskjema foreligge
 • Forventet ferdigdato skal være fornuftig i forhold til ferdigstillelse
 • Før installasjon/anlegg/målepunkt i flermannsboliger blir spenningsatt, krever Nordlandsnett at boenheter er merket med boenhetsnummer og at tilsendte ferdigmelding har referanse til aktuelle boenhetsnummer.

Følgende skal legges inn på nye installasjoner:

 • Kartskisse som viser nøyaktig plassering av anlegget
 • Ønsket tilknytningspunkt i vårt nett (kabelskap/stolpe etc)

Følgende skal legges inn på eksisterende anlegg:

 • Eksisterende målernummer

Arva godtar i utgangspunktet ikke rør/kabler som er lagt uten at disse kan dokumenteres med bilder og tolkerapport.

Arbeid som krever prekvalifisering (P0)

Alt arbeid som krever P0 godkjenning skal meldes av prekvalifisert installatør.

Meldinger som ikke oppfyller våre krav avvises