Tilknytningspunkt

Med bakgrunn i avtalen "Standard leveringsvilkår" og §4-1 Tilknytningspunktet, ønsker Nordlandsnett å orientere installatører og andre aktuelle samarbeidspartnere om tilknytningspunkt for anlegg.

Nettselskapet kan definere tilknytningspunktet på følgende måter:

  1. Fra transformatorrom/nettstasjon i bygg til vegg gjennomføring.
  2. Det punkt i distribusjonsnettet hvor stikkledning er tilknyttet nettet
  3. Tilkoblingsklemme på husvegg for luftnett eller grunnmur for kabel

Nettselskapet vil med dette skriv tydeligere definere tilknytningspunktet i pkt 1 og 2. 

Traforom i bygg

Ved tilknytning av kun en kunde

Uavhengig av om kundens hovedtavle er vegg i vegg med traforommet eller i et annet rom, leverer nettselskapet komponenter til og med transformator m/ sekundærklemmer. Sekundærklemmene vil være kundens anviste tilknytningspunkt. Nødvendige vegg- gjennomføringer inn i traforommet er kundens ansvar 

Ved tilknytning av flere kunder 

Uavhengig av om kundens hovedtavle er vegg i vegg med traforommet eller i et annet rom, leverer nettselskapet komponenter til og med lavspent kortslutningsvern m/ tilkoblingsklemmer. Kortslutningsvernets tilkoblingsklemmer vil være kundens anviste tilknytningspunkt. Nødvendige vegg- gjennomføringer inn i traforommet er kundens ansvar 

Frittstående nettstasjon

Tilknytning av kunde til og med 1250 A

Nettselskapet tillater at nye anlegg over 80 A med strømbehov til og med 1250 A kan tilknytte seg en frittstående nettstasjon via kabelføringer forlagt i bakken. 

Kundens tilknytningspunkt vil være i nettstasjonen, og nettselskapet er ansvarlig for å levere kabelføringer helt frem til kundens vegg-gjennomføring. Av praktiske årsaker kan nettselskapet levere hele kabellengden mellom nettstasjon og kundens hovedtavle, så fremst hovedtavle er plassert i byggets første branncelle innenfor veggliv. 

Kunden er selv ansvarlig for vegg-gjennomføringen, samt forlegge og terminere kablene frem til hovedtavle.

Tilknytning av kunde over 1250 A

Ved strømbehov over 1250 A må kunden forholde seg til tilknytningspunktet beskrevet for Traforom i bygg. 

Grensesnitt

Ved ferdigstilt anlegg overtar nettselskapet drift og vedlikeholdsansvaret for lavspentforbindelsen mellom anvist tilknytningspunkt og frem til vegg-gjennomføringen