Informasjon om nytt uttak til utenomhus fordeling

Informasjon om uttak til utenomhus fordeling ref. NEK399 kapittel 11

Vi mottar ofte henvendelser om avgreining fra tilknytningskapet.

Spørsmålene dreier seg om hvor stor OV installasjon kan bestykkes med og hvordan dette skal meldes.

  • Noen melder inn avgreining (for eksempel garasje) som nytt anlegg i eksisterende installasjon.
  • Noen melder det inn som ny installasjon.
  • Noen melder det ikke i det hele tatt.

Nordlandsnett ser derfor nødvendigheten med å beskrive korrekt prosess:

Summasjon av overbelastningsvern skal aldri benyttes.

I tilknytningsskapet er det som regel plassert smeltesikringer fra produsent. Disse varierer i størrelse og benevnes i våre systemer som "KV kunde".

KV kunde benyttes ikke som tarifferende vern eller i lastberegninger gjort av Nordlandsnett.

Normalt skal OV plasseres i innomhus fordeling (ref. NEK399 6.2.4.3). Dette OV benyttes ved lastberegning og er tarriferende vern.

Dersom det skal tas ut en ny avgreining fra tilknytningsskapet skal denne alltid tas ut etter OV og måler, ref. NEK399 11.1: Vern for beskyttelse mot overbelastninger skal være plassert i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier har gitt aksept for.

Dette OV vil da få benevnelsen OV Kunde og vil være vernet Nordlandsnett benytter i sine beregninger. 

Ved valg av OV, setter NEK400 krav til valg og montasje av dette.

  • Dersom det monteres uttak over 32A 1 fase er dette meldepliktig, selv om OV Kunde ikke økes.
  • Dersom målerplombering må brytes er dette meldepliktig.
  • Dersom OV Kunde må endres, er dette meldepliktig (ved OV større enn 80A må tilknytningsskapet tilpasses trafotilkoblet måling ref. NEK 399 6.1).

SKissen nedenfor viser hvor fordeling utenomhus skal tilkobles: