Hva skal meldes?

Her er en full oversikt over arbeid som skal meldes til Arva. Alt utstyr som tilkobles strømnettet skal være godkjent!

10.08.201812:04 Jørn Stian Dahl

Følgende arbeid skal alltid meldes til Arva:

  • All utskilling/sammenslåing av anlegg.
  • All endring av KV/OV.
  • Bytte/økning/reduksjon og endring av ant. faser.
  • Alle endringer som påvirker kWh målingen.
  • Renovering av sikringsskap/fordelinger.
  • Endring som gir forbruksendring, herunder elbillader over 7,4 KW
  • Ved tilkobling av produksjonsenhet for plusskunder for eksempel solceller via vekselretter
  • Fast anlegg som forsynes fra strømaggregat.
  • All endring som medfører bruksendring, eksempelvis ombygging fra boligformål til næring.
  • Tilkobling av utstyr, både for fast eller bevegelig tilkobling, som gir store startstrømmer eller støy tilbake på nettet. Dette kan være utstyr som motorer, elbillader, likerettere, sveiseapparat ol.

Alt utstyr som tilkobles strømnettet skal være godkjent ihht. gjeldende Lover, Forskrifter og Normer