Hovedrapport Regional Kraftsystemutredning område 19 og 21

Den regionale kraftsystemutredningen beskriver dagens kraftsystem, samt den forventede utviklingen i produksjon og forbruk av elektrisk kraft i et området. Målet med utredningen er å sikre en samfunnsmessig rasjonell utvikling av det elektriske kraftsystemet.

Hvorfor utarbeides det en regional kraftsystemutredning?

Myndighetene har, gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat, pålagt noen større regionale nettselskap å utarbeide en regional kraftsystemutredning for sitt område.

Arva er et av disse selskapene, og har ansvar for å utarbeide en regional kraftsystemutredning for midtre Nordland og Troms. Område 19 omfatter kommunene: Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Rødøy, Lurøy og Træna. Område 21 omfatter kommunene: Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Lyngen, Målselv, Bardu, Senja, Sørreisa, Lavangen, Salangen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kautokeino og Dyrøy. 

Dersom du ønsker å lese mer om regionale kraftsystemutredninger, så finner du det her:

Den regionale kraftsystemutredningen gir en oversikt over det elektriske kraftsystemet i dag, samt den forventede utviklingen av produksjon og forbruk. Videre gir utredningen en oversikt over forventede investeringer i regionalnettet framover

Link til kraftsystemutredningene finnes i høyremenyen.

Hovedrapport Nordland, område 19

Hovedrapport Troms, område 21