Nettleien 2023

Nettleiepriser for kunder av Arva AS, gjeldende fra 1. januar 2023, er nå klare. Totalt sett blir det en økning men utslagene er forskjellige og henger sammen med strømforbruk og samtidig effektbruk.

 

Kunder med strømforbruk < 100 000 kWh per år

Kapasitetstrinn Fastbeløp pr måned Energiledd pr kWh*
Mindre enn 2 kW 73 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 2 kW til 5 kW 173 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 5 kW til 10 kW 342 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 10 kW til 15 kW 511 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 15 kW til 20 kW 680 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 20 kW til 25 kW 850 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 25 kW til 50 kW 1696 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 50 kW til 75 kW 2542 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 75 kW til 100 kW 3388 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 100 kW og større 5112 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre

* dag er kl. 06 - 22 og natt er kl. 22 - 06

 

Næringskunder med forbruk > 100 000 kWh per år  Effektledd kr per kW
Kategori Fastbeløp pr år Energiledd per kWh Oktober - Mars April-September
Lavspent 16 700 kr 6,5 øre  90 kr  30 kr
Høyspent 16 700 kr 4,3 øre  55 kr  18 kr

 

For Arva AS er det i hovedsak følgende grunner til hvorfor nettleien øker for 2023:

  • Arva har gjennom 2022 opparbeidet seg en mindreinntekt, tatt inn for lite i nettleie, og det er vedtatt av styret at 1/3 av dette skal hentes inn igjen i 2023
  • Kundeveksten i vår region er lavere enn for landet for øvrig
  • Arva driver effektivt, også sett i forhold til andre nettselskap, men renter, høy konsumprisindeks og generell prisvekst rammer også oss. Kostnadene ved å drifte kraftnettet øker derfor pr kunde, fordi en lavere kundevekst betyr færre å fordele kostnadene på.

 

Sammenlignet med 2019 er nettleien økt med 1,1 prosent. I årene mellom 2020 - 2022 har nettleien vært lavere for mange av Arvas kunder, fordi den har vært justert for merinntekt. 

Arvas nettleie i desember er 27,0 øre/kWh (beregnet snittpris) mens landsgjennomsnittet ligger på 29,6 øre. Vi forventer at tross økning så vil Arvas nettleie fortsatt være lavere enn landsgjennomsnittet. Vårt mål er å holde nettleien så lav og forutsigbar som mulig.

For spørsmål og svar om nettleiemodell scroll ned.


Nettleiemodellen

Vi bruker strøm til stadig flere formål og vi bruker også mer strøm samtidig. Når mange bruker mye samtidig skaper det utfordringer for kapasiteten i strømnettet. Effektbruken i Norge forventes å øke i takt med elektrifiseringen av samfunnet. 

For kunder, med et årsforbruk inntil 100 000 kWh i året (både privat og næring), innføres en trappemodell med fastbeløp per kapasitetstrinn. Energileddet splittes opp i to satser, en for dag og en for natt. Hvordan den nye modellen slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker og bruker samtidig - og når på døgnet strømforbruket ditt er på det høyeste. Har du el-bil foreslår vi at du lader den om natten.

 

Den nye prismodellen vil hjelpe oss alle til å bli mer bevisste strømforbrukere og den vil bidra til en mer rettferdig fordeling av nettleien. De som bruker mye samtidig vil betale mer enn de som bruker lite om gangen. 

En fastleddtrapp - innplassering i denne henger sammen med forbruket ditt i kilowatt (effekt). Om du blir stående på trinnet eller går opp, eller ned, bestemmes av gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm samtidig i siste måned. Vel og merke tre timer på tre ulike dager. 

Trappetrinnene gjelder kun for et samlet årsforbruk inntil 100 000 kWh.

 

Energiledd - prisen du betaler for hver kilowattime vi transporterer hjem til deg. Fra 1. juli innfører vi en prisreduksjon på energileddet fra kl. 22 til kl. 06. 

Offentlige avgifter - merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet videreføres uendret. Mens prisene for fastledd og energiledd settes av nettselskapet så bestemmes avgiftene av staten. 

 

Prisene for perioden 1.7. - 31.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurer du på hvor mye du bruker?

 

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi deg på det sterkeste å sjekke forbruket ditt på Min side. Der finner du gode grafer, som også viser effekt samtidig.

Relaterte artikler