Priser - ny nettleiemodell

Her finner du prisene samt informasjon om ny nettleiemodell, gjeldende fra 1. juli 2022.

Vi bruker strøm til stadig flere formål og vi bruker også mer strøm samtidig. Når mange bruker mye samtidig skaper det utfordringer for kapasiteten i strømnettet. Effektbruken i Norge forventes å øke i takt med elektrifiseringen av samfunnet. 

For kunder, med et årsforbruk inntil 100 000 kWh i året (både privat og næring), innføres en trappemodell med fastbeløp per kapasitetstrinn. Energileddet som følger forbruket splittes opp i to satser, en for dag og en for natt. Hvordan de nye nettleieprisene fra 1. juli 2022 slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker og bruker samtidig - og når på døgnet strømforbruket ditt er på det høyeste. Har du el-bil foreslår vi at du lader den om natten.

Den nye prismodellen vil hjelpe oss alle til å bli mer bevisste strømforbrukere og den vil bidra til en mer rettferdig fordeling av nettleien. De som bruker mye samtidig vil betale mer enn de som bruker lite om gangen. 

Den nye prismodellen

En fastleddtrapp - innplassering i denne henger sammen med forbruket ditt i kilowatt (effekt). Om du blir stående på trinnet eller går opp, eller ned, bestemmes av gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm samtidig i siste måned. Vel og merke tre timer på tre ulike dager. 

Trappetrinnene gjelder kun for et samlet årsforbruk inntil 100 000 kWh.

Energiledd - prisen du betaler for hver kilowattime vi transporterer hjem til deg. Fra 1. juli innfører vi en prisreduksjon på energileddet fra kl. 22 til kl. 06. 

Offentlige avgifter - merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet videreføres uendret. Mens prisene for fastledd og energiledd settes av nettselskapet så bestemmes avgiftene av staten. 

Lurer du på hvor mye du bruker?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi deg på det sterkeste å sjekke forbruket ditt på Min side. Der finner du gode grafer, som også viser effekt samtidig.