Nettleien 2023

Nettleiepriser for kunder av Arva AS, gjeldende fra 1. januar 2023. 

Kunder med strømforbruk < 100 000 kWh per år

Kapasitetstrinn Fastbeløp pr måned Energiledd pr kWh*
Mindre enn 2 kW 73 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 2 kW til 5 kW 173 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 5 kW til 10 kW 342 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 10 kW til 15 kW 511 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 15 kW til 20 kW 680 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 20 kW til 25 kW 850 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 25 kW til 50 kW 1696 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 50 kW til 75 kW 2542 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 75 kW til 100 kW 3388 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre
Fra 100 kW og større 5112 kr dag 19,9 øre - natt 9,9 øre

* dag er kl. 06 - 22 og natt er kl. 22 - 06

 

Kunder med forbruk > 100 000 kWh per år  Effektledd kr per kW
Kategori Fastbeløp pr år Energiledd per kWh Oktober - Mars April-September
Lavspent 16 700 kr 6,5 øre  90 kr  30 kr
Høyspent 16 700 kr 4,3 øre  55 kr  18 kr

 

Arvas nettleie i juni 2023 er i snitt 35,45 øre/kWh (beregnet snittpris) mens landsgjennomsnittet ligger på 35,83 øre/kWh. I Nordland er beregnet pris for juni 46,47 øre/kWh (snitt alle nettselskap) mens i Troms er prisen 42,55 øre/kWh. Prisene er hentet fra nasjonal nettleiestatistikk hos Norges vassdrags- og energidirektorat. Vårt mål er å holde nettleien så lav og forutsigbar som mulig.


For spørsmål og svar om nettleiemodell scroll ned.

 

Om nettleiemodellen - ny fra 1.juli 2022

Vi bruker strøm til stadig flere formål og vi bruker også mer strøm samtidig. Når mange bruker mye samtidig skaper det utfordringer for kapasiteten i strømnettet. Effektbruken i Norge forventes å øke i takt med elektrifiseringen av samfunnet. 

For kunder, med et årsforbruk inntil 100 000 kWh i året (både privat og næring), ble det derfor innført fra 1.juli 2022 en trappemodell med fastbeløp per kapasitetstrinn. Energileddet splittes også opp i to satser, en for dag og en for natt. Hvordan den nye modellen slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker og bruker samtidig - og når på døgnet strømforbruket ditt er på det høyeste. Har du el-bil foreslår vi at du lader den om natten.

Den nye prismodellen skal hjelpe oss alle til å bli mer bevisste strømforbrukere og den vil bidra til en mer rettferdig fordeling av nettleien. De som bruker mye samtidig vil betale mer enn de som bruker lite om gangen. 

Fastleddtrappa - innplassering i denne henger sammen med forbruket ditt i kilowatt (effekt). Om du blir stående på trinnet eller går opp, eller ned, bestemmes av gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm samtidig i siste måned. Vel og merke tre timer på tre ulike dager. 

Trappetrinnene gjelder kun for et samlet årsforbruk inntil 100 000 kWh.

Energiledd - prisen du betaler for hver kilowattime vi transporterer hjem til deg. Fra 1. juli innfører vi en prisreduksjon på energileddet fra kl. 22 til kl. 06. 

Offentlige avgifter - merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet videreføres uendret. Mens prisene for fastledd og energiledd settes av nettselskapet så bestemmes avgiftene av staten. 

 

Lurer du på hvor mye du bruker?

Dersom du ikke hvor mye strøm du bruker, anbefaler vi deg å sjekke forbruket ditt på Min side. Der finner du gode grafer, som også viser effekt samtidig.

Relaterte artikler