Tariffreduksjon fra Statnett

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har gitt Statnett dispensasjon til å kunne redusere energileddet i tariffen til nettselskapene ut 2023. Det settes en makspris på 35 øre/kWh for energitapet.

Bakgrunnen til hvorfor Statnett reduserer sine tariffinntekter er svært høye inntekter fra utenlandskablene samt fra flaskehalsinntekter som oppstår når kraft overføres, mellom områder med forskjellig kraftpris, i det norske kraftnettet. Samtidig påfører høye strømpriser nettselskapene økte kostnader fordi selskapet må dekke sine nettap gjennom kjøp av kraft – på det åpne markedet. 

Arva har lave nettap i distribusjonsnettet og handler i et marked med lave strømpriser. Dermed har Arva unngått økte nettapskostnader og vi får derfor svært liten effekt av Statnetts tariffreduksjon.

For innbyggerne i Sør-Norge betyr tariffreduksjonen at nettselskapene ser ut til å unngå økning i nettleie, som ville ha kommet i tillegg til høye strømpriser. Nettselskapene der har svært høye kostnader ved nettap.

I Arvas nettområde er det akkurat nå kun kunder på regionalnettet som får nye tariffer. Dette er noen få og store kunder, som Yara, Elkem, Finnfjord, Troms Kraft Produksjon og noen til. De vil faktureres for såkalte marginaltapssatser beregnet av Statnett. Endringen er varslet direkte til de i Arvas konsesjonsområde dette berører.

Statnetts pressemelding om makspris på energitapet

Statnett: Om flaskehalsinntekter