Flimmer i Arvas kraftnett i Nordland

Siden 8. august har det vært konstatert varierende styrke av flimmer i vårt kraftnett. Flimmeret stammer fra stålverket på Mo, og vi opplever noe flimmer hvert år. I år er det imidlertid noen tilleggsmomenter som fører til mer flimmer enn i tidligere år.

Tilleggsmomentene er:

  • Statnetts arbeid på 420 kV-kraftlinje sør for Mo
  • Lite produksjon hos Statkraft på Mo og Svartisen
  • Kald oppstart av stålverket som medfører ekstra mye flimmer en kort periode
  • Redusert produksjon grunnet lave priser

 

Arva følger situasjonen tett. Hittil tilsier heldigvis alle målinger at dette ikke skal skade utstyr og elektriske komponenter. Men at det vil virke forstyrrende på spesielt lys og oppleves som blink (flimmer) er vi kjent med.

Onsdag 10. august startet stålverket opp cirka 22:00 og dette kunne merkes spesielt i nettet fra Lurøy til Gildeskål. På grunn av redusert produksjon klokka 23 kunne man merke flimmer også i resten av nettet vårt.

Vi har i samråd med Statnett gjort noen tiltak som forhåpentligvis reduserer flimmeret, men det vil dessverre fremdeles kunne oppleves.

 

Vi beklager ulempene.

 

Med vennlig hilsen

Arva AS