Forsinkelser i fakturering

På grunn av ny nettleiemodell fra 1.juli opplever vi noe forsinkelser i faktureringen for juli måned. Forsinkelsen varierer fra noen dager for enkelte kundegrupper til en drøy uke for enkelte andre kundegrupper.

Ved overgangen til ny nettleiemodell fra 1.juli var det mye som skulle være på plass. Og en del av endringene kunne først gjøres etter at fakturering for juni måned var gjennomført. 

Systemleverandørene vi bruker har mange nettselskap og kraftleverandører som kunder og dette har også medført en "kamp om ressursene". 

Vi i Arva beklager forsinkelsene og jobber nå på spreng for å få ut fakturaene så snart som mulig. Betalingsfrist er uberørt av forsinkelsene.

Med vennlig hilsen

Arva AS