Års- og bærekraftrapport for 2021

Les om selskapets utvikling og økonomiske situasjon, om viktige hendelser i 2021 og ikke minst om hvordan vi skal møte den store elektrifiseringen av samfunnet.

Dette er Arvas aller første årsrapport og vår første bærekraftrapport.

Vi har lagt spesiell vekt på å beskrive hvordan vi skal levere i det grønne skiftet, de strategiske valgene som må tas og hvordan vi skal gjøre dette sammen i Nord-Norge.