Ny prismodell fra 1.juli 2022

Regjeringen har vedtatt ny prismodell for nettleie. Den nye nettleien skal motivere deg og meg til å bruke strømnettet mer effektivt, ved at vi sprer strømforbruket vårt bedre. På sikt vil det gi oss lavere nettkostnader og færre naturinngrep.

06.05.202215:23 Hege Villumstad

Vi bruker strøm til stadig flere formål og vi bruker også mer strøm samtidig. Når mange bruker mye samtidig skaper det utfordringer for kapasiteten i strømnettet. Effektbruken i Norge forventes å øke i takt med elektrifiseringen av samfunnet. 

Den nye modellen består av ei fastleddtrapp og energiledd for dag og for natt. Modellen gjelder for kunder, både privat- og næringskunder, som har et årsforbruk inntil 100 000 kWh i året. For kunder med høyere årsforbruk enn 100 000 kWh i året, kommer det i tillegg et effektledd. 

Den nye prismodellen vil hjelpe oss alle til å bli mer bevisste strømforbrukere og den vil bidra til en mer rettferdig fordeling av nettleien. De som bruker mye samtidig vil betale mer enn de som bruker lite om gangen. 

Den nye prismodellen

En fastleddtrapp - innplassering i denne henger sammen med forbruket ditt i kilowatt (effekt). Om du blir stående på trinnet eller går opp, eller ned, i trappen bestemmes av gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm i siste måned. 

Våre beregninger viser at 95 % av kundene våre befinner seg i de tre laveste trinnene i trappa.

Energiledd - prisen du betaler for hver kilowattime vi transporterer hjem til deg. Fra 1. juli vil vi innføre en prisreduksjon på energileddet fra kl. 22 - 06. 

Offentlige avgifter - merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet videreføres uendret. Mens prisene for fastledd og energiledd settes av nettselskapet så bestemmes avgiftene av staten. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når Arvas priser er klare. For mer informasjon om modellen og tankene bak anbefaler vi www.nynettleie.no