Spenningssetting av ny 132 kV kraftledning fra Finnfjord til Silsand

Mer informasjon

Den nye 132kV kraftledningen fra Finnfjord til Silsand skal settes i drift fra 7.mars 2022. Hele anlegget på ca 8km vil være spenningssatt fra denne dato.

03.03.202212:20 Marie Nyberg Håland

Behovet for en forsterket linje mellom Finnfjordbotn og Silsand har vært tydelig gjennom mange år. Til grunn for dette ligger den positive utviklingen i Midt-Troms, med mange nye industrietableringer. Sjømatnæringen spesielt har hatt en formidabel utvikling, og flere nye industriprosjekter venter på realisering. Dette er derfor en viktig milepæl  når vi nå setter i drift den nye 132kV kraftledningen fra Finnfjord og over til Senja. Denne nye linjen er første del av satsningen i regionen for å kunne møte fremtidens behov.

Kraftledningen består av 2 km jordkabel fra Finnfjord AS til Finnfjordbotn, 4 km luftlinje fra Finnfjordbotn til Nygård og 2 km sjøkabel over Gisundet fram til Silsand. Den gamle linjen som går i parallell vil fremdeles være å anse som spenningssatt fram til den blir demontert våren 2023.

Etter spenningssetting og utover våren/sommer 2022 vil det pågå opprydding etter anleggsarbeidene.

Den gamle linjen vil være i drift i prøveperioden og vi vil vente til vinteren 2023 før vi demonterer luftlinjen for å unngå unødvendige spor i naturen.

 

Arva takker for tålmodigheten til alle som er blitt berørt av prosjektet, både som grunneier, nabo, bruker av turområdet og trafikanter.

Annonse Troms Folkeblad 7. mars.2022