Arva utsetter ny nettleiemodell

Stortingsflertallet ba fredag 17.desember Norges nettselskap om å utsette innføringen av ny nettleiemodell fra årsskiftet. Arva følger Stortingets anmodning.

Bodø, 20.12.2021

-  Det er med tungt hjerte vi nå må utsette ny nettleiemodell - som ville gitt mange av våre kunder en både riktigere og lavere nettleie fra januar 2022. De ansatte og bransjen har jobbet hardt for å levere på stortingsvedtaket, fra juni 2021, om ny nettleie for å sikre grønn omstilling og redusere unødvendige investeringer i et allerede presset kraftnett. Ny nettleie vil hjelpe til å holde nettleien for alle lavest mulig på sikt, uttaler Eirin Kjølstad, administrerende direktør i Arva as, og fortsetter:

- Vi er opptatt av forutsigbarhet for kundene og beholder derfor dagens nettleie, inntil vi iverksetter ny nettleiemodell.

 

Den nye nettleiemodellen ville bidra til å gjøre fordelingen av nettleien mer rettferdig ved at de som bruker lite og jevnt vil unngå å bære kostnadene til de som bruker mye samtidig. Samlet sett skal ikke nettselskapene kreve inn mer i nettleie.

 

  • Kraftnettet i Norge er hundre prosent brukerfinansiert. Det er et spleiselag hvor de som er tilknyttet nettet må være med å betale. Den nye nettleiemodellen vil bidra til å gjøre fordelingen enda mer rettferdig, fordi de som belaster nettet mest må betale mer enn de som belaster nettet lite og jevnt.

 

  • Beregninger Arva har utført viser at flertallet av strømkundene ville fått uendret eller lavere nettleie i 2022 i forhold til tidligere år. Gruppen som risikerer høyere nettleie, er i hovedsak privatkunder med store eneboliger med høye effekttopper uten styring, høyt strømforbruk og med én eller flere elbiler. Det samme kan også gjelde noen bedrifter. Disse kundene vil imidlertid normalt sett ha større mulighet til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien, med en liten egeninnsats.

 

Utbygging av strømnettet kan sammenliknes med veibygging. Det bidrar til økte kostnader å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer. Slik må vi tenke med strømnettet også, når vi skal bruke stadig mer strøm til klimatiltak, nye arbeidsplasser og grønn omstilling. Ny nettleiemodell er et godt miljø- og klimatiltak.

Med vennlig hilsen

Eirin Kjølstad, adm dir Arva as