Års- og bærekraftrapport for 2022

Arvas andre hele driftsår er nå å finne mellom to permer. 2022 ble et innholdsrikt og spennende år, med mye oppmerksomhet rundt bransjen, samtidig som vi internt fortsatte å arbeide iherdig med samordningsprosjekter etter fusjonen. Krigen i Ukraina førte også til et mer skjerpet fokus på sikkerhet og overvåkenhet generelt i kraftsektoren.

Du kan lese vår Års- og bærekraftsrapport her