Ferdsel i nærheten av kraftlinjer

Påsken står for tur og det er mye snø. Ferdes du ute vil du på et eller annet tidspunkt kunne møte kraftlinjene våre. Hold god avstand - og ser du noe unormalt blir vi glad om du melder fra.

Snø som hoper seg opp eller snø på kraftledningene

Når det snør mye hender det at snøen legger seg på kraftlinjene og etter hvert kan de strømførende ledningene bli så tunge at de henger lenger ned enn normalt. Da kan avstanden mellom bakken og ledningen bli så kort at det kan være farlig å gå under en slik strømledning. Det er viktig med god avstand mellom strømførende linjer og mennesker og dyr, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Når det snør mye hoper det seg ofte opp mye snø. Vind kan også transportere snø og i tillegg vet vi at snødeponi som følge av rydding av snø kan bidra til å skape farlige situasjoner. 

Om du skulle se strømførende ledning som henger unormalt lavt i forhold til terrenget ber vi om at  du straks varsler oss på telefon slik at vi kan sende vårt personell ut til å rydde bort snøen. Husk å holde god avstand. Du ringer som følger:

Driftssentralen Nordland 75 53 20 00
Driftssentralen Troms (følg tastevalg) 77 60 11 11 

Kun autorisert personell med rett utstyr kan fjerne snø fra linjene (som bildene til høyre viser).

Ellers kan man fritt gå tur i områder der det er høyspentlinjer, om enn med følgende unntak:

  • Det er ikke lov å klatre i master 
  • Det er ikke lov å klatre over gjerder til transformatorstasjoner
  • Ved store snømengder eller når ledninger har stor islast, vær oppmerksom og forsøk å finne alternativ rute rundt

Andre unormale observasjoner kan være

  • Hull i gjerder rundt transformatoranlegg
  • Skred eller ras i nærheten av kraftlinjer
  • Skade på anlegg, stolper o.l.