Helikopterbefaring - Rask oversikt over strømnettet

Hvert år sjekkes alle linjene og mastene visuelt med helikopter. Politiet orienteres alltid ved oppstarten i forkant av planlagte helikopterbefaringer. I tillegg sender vi ut sms til alle vi mener kan bli berørt.

Helikopterbefaring for tilstandskontroll

På årlige helikopterbefaringer kan vi raskt finne både store og små skader langs linjene. Det blir tatt geotaggede bilder som sendes inn til oss for videre vurdering, og noen ganger filmer vi linja for å kunne gå tilbake å se på terrenget rundt. Dette bruker vi også som bakgrunn for større prosjekter som skal gjøres i strømnettet.

Etter storm og uvær

Helikopter blir også benyttet etter stormer og uvær for å sjekke om komponenter i strømnettet er skadet. 

Hvordan du kan bli påvirket

Helikoptrene flyr lavt, og det kan derfor være litt støy i disse periodene. Vi vil alltid varsle når helikopterflyvning vil foregå lavt og berøre bebyggelse. Da vil det også være lurt å feste løse gjenstander som befinner seg langs linjene våre.

Øystein Megård
Helikopter

Relaterte artikler