Prisforespørsel på flytting av strømnett

Her finner du skjema for å flytte eller omlegge det eksisterende strømnettet.

Dersom du ønsker å gjøre endringer på det eksisterende strømnettet, slik som å endre fra luft til jordkabel, flytte fordelingsskap/nettstasjoner eller annet må skjema sendes inn til oss. 

Når skjema er mottatt vil saksbehandler vurdere tiltak og så komme med et prisestimat for utførelse av jobben. 

Følg omgådeknapp under for å komme til riktig skjema.