Endring av OV

Har du behov for å endre hovedsikringen på anlegget ditt?

Dersom hovedsirkingen din ryker pga overlast, har du behov får å øke den.

Hovedsikring kalles på fagspråket OV (overlastvern) og fås i mange størrelser. 

Det kan også være at du ønsker en mindre OV, slik at du kan få en annen tariff. 

For å få utført byttet, må du først og fremst ta kontakt med en installatør. OV er en del av din installasjon og utføres av elektriker for egen regning. 

I og med at bytte av OV medfører en endring i lastbildet trenger Nordlandsnett å få beskjed om endringen. Denne beskjeden sendes inn av installatør i form av en elektrikermelding.

Saksbehandler hos Nordlandsnett vil da gjøre de nødvendige beregningene for å se om vi kan tilby den effekten du etterspør. Dersom bytte av OV medfører endring i vårt nett, for eksempel bytte av kabel, vil du som kunde få en kostnad av oss i form av et anleggsbidrag.

Vi vil alltid informere kundene dersom vi ser at tiltaket vil medføre en kostnad for dem. Som kunde er du derfor nødt til å akseptere anleggsbidraget før vi bestiller jobben til utførelse. 

Relaterte artikler