El-kontrollen

Hvert år gjennomfører vi sikkerhetskontroller i boliger og næringsbygg som er pålagt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Her kan du lese mer om el-kontrollen.

Hvordan foregår el-kontrollen?

 1. Du vil først motta et brev med varsel om kontroll av el-anlegg
 2. Under kontrollen vil du få nyttig informasjon om el-sikkerhet
 3. Du vil få en rapport av oss om eventuelle feil eller mangler

Dersom du mottar en rapport med varsel om feil eller mangler, må du kontakte en elektriker til å utbedre feilen i løpet av 4 måneder etter kontrollen. Alvorlige feil vil få en kortere frist. Elektrikeren skal gi beskjed til Det Lokale Eltilsyn (DLE) både når jobben er påbegynt og fullført.

Her er et eksempel på en el-kontroll av vanlig bolig:

Inntaksboksen

 • Riktige sikringer og varmgang

Sikringsskapet

 • Test av jordfeilbryter
 • Korrekt merking og sikringer
 • Beskyttelse ved berøring
 • Jording
 • Løse koblinger
 • Varmgang

Den faste installasjonen

 • Jording
 • At ikke jordet og ujordet utstyr er blandet
 • At alle kabler og ledninger er festet
 • Se etter skader på utstyr, kabler, brytere og kontakter
 • Varmgang

Tilkoblet utstyr

 • At varmeovner ikke er tildekket
 • At utstyr ikke er tilkoblet med skjøteledning
 • Måling av komfyr for jordfeil og varmgang

Når du deltar på el-kontrollen vil du lære mer om el-sikkerhet og hvordan du kan spare deg for unødvendige kostnader.

Har du spørsmål om rapporten?

Vennligst ta kontakt med din el-kontrollør.