Drift av strømnettet

Strømnettet strekker seg over hele forsyningsområdet vårt, og til alle plasser der det bor folk. Når det skal bygges eller graves, så er dette tiltak som kan komme i konflikt med strømnettet. Drift håndterer alle slike henvendelser, og sørger for at strømnettet blir hensyntatt ved bygge- og gravearbeid.

Hva omfatter drift av strømnettet?

All aktivitet i forsyningsområdet vårt, berører strømnettet på en eller annen måte. Dette kan være alt fra bygging av en ny vei, skoging nær en eksisterende strømlinje, eller flytting av en strømlinje eller -kabel, for å gjøre plass til et nybygg.

Driften av strømnettet går ut på å håndtere alle slike henvendelser, og sørge for at de nødvendige arbeidene foregår sikkert for de som arbeider i nærhet av strømnettet.

Når det har vært feil i strømnettet

Når det har vært feil i strømnettet, så er det ikke alltid at vi kan reparere feilen permanent i forbindelse med vaktutrykningen. I slike tilfeller vil vi gjenopprette strømforsynignen midlertidig, for så å gjennomføre en permanent reparasjon i ettertid.

Det er Drift som håndterer størstedelen av slike permanente reparasjoner, og sørger for at strømnettet blir satt tilbake til den tilstanden det hadde før feilen.