El-bil

Elbilen har mange fordeler, men noen ganger kan lading og de ulike begrepene være vanskelig å forstå. I denne artikkelen forklarer vi de mest vanlige ladeløsningene.

Lade el-bil hjemme?

I praksis er det to alternative løsninger for normallading:

  • Mode 2: Vanlig kontakt
  • Mode 3: På-vegg-lader – enten med fast kabel eller Type 2-kontakt

DSBs klare anbefaling er å installere en Mode 3/på-vegg-lader fordi denne gir best sikkerhet, lader raskt og har stor fleksibilitet. Den synlige forskjellen mellom Mode 2 og Mode 3 er at en Mode 3-lader har ladeboksen skrudd fast på veggen. Anbefalingen følger også av at EU har vedtatt at Mode 3 med Type 2-kontakt skal rulles ut på alle offentlig tilgjengelige ladestasjoner fra og med 2018.

Mode 2 - "Vanlig kontakt"

Dersom du skal bruke en eksisterende kontakt til elbillading må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles 16A er den ikke laget for denne høye belastningen over tid. Jordfeil fra en elbil, såkalt DC-feilstrøm vil heller ikke detekteres av en vanlig jordfeilbryter. Ved å benytte en eksisterende kontakt for fast elbillading er dette å anse som en bruksendring og det kreves at kursen blir oppgradert til gjeldende regelverk. Sporadisk bruk av vanlig kontakt ved besøk eller på reise omfattes ikke av kravet. Ladeledningen plugges i en vanlig jordet kontakt (på fagspråket kalt Schuko kontakt). På ladeledningen henger det en boks som styrer ladestrømmen og overvåker sikkerheten. Dersom det legges til rette for lading fra en fast ladekontakt, skal kontakten forsynes fra en egen kurs med maks 10A sikring. Begrensningen gjelder ikke industrikontakt (CEE / EN 309) som brukes sjelden. Kursen skal være beskyttet av en egen jordfeilbryter av B type (blir ikke forstyrret av støy fra bilens ladesystem). Husk oppheng av ladeboks i kurv eller krok. Kontakten blir nemlig ødelagt av vekten av ladeboks og kabel.

Skjøteledning skal ikke benyttes foruten ved nødlading. Kabel må under ingen omstendigheter legges over fortau eller vei.

Mode 3 – "på-vegg-lader"

På-vegg-lader kan enten ha fast kabel som plugges i bilen eller være utstyrt med en Type 2 kontakt. Normalt sikres lader med 16A eller 32A men kan også benyttes til semi-hurtiglading på 63A om effekt er tilgjengelig. Mode 3-ladeboks har innebygde sikkerhetsfunksjoner, kan utstyres med system for fordeling av tilgjengelig effekt og har mulighet for betalingsløsninger. De to siste funksjonene er spesielt aktuelle for borettslag, sameier og offentlige tilgjengelige parkeringsanlegg når kapasiteten er begrenset. Jordfeilbryter type B er ofte ikke nødvendig fordi den allerede er installert i boksen.

Ønsker du å lese mer om elbil-lading kan du finne veilederen til DSB her

Hva koster det å få montert lader hjemme?

Det finnes mange ulike leverandører av ladeløsninger. Vi anbefaler at du forhører deg med flere, og får et godt overblikk over de ulike prisene og løsningene før du bestemmer deg hvor og hva du skal kjøpe.
Det kan i noen tilfeller være behov for å øke hovedsikringen (OV) i huset. Du må da ta kontakt med en godkjent installatør. Denne vil sende melding til nettselskapet, som undersøker det omkringliggende nettet for å forsikre at det er nok kapasitet til en effektøkning til din bolig. Dersom økningen utløser forsterkning i omkringliggende nett, kan det hende du som kunde må betale et anleggsbidrag. Dersom OV ikke må endres, og ladeeffekten er mindre enn 7400W, er det ikke nødvendig å sende melding til nettselskapet

Bruk godkjent elektriker

Lading av elbilen vil kreve mye av strømnettet ditt. Lange ladetider kan føre til varmgang i kablene og elektriske komponenter, som i verste fall kan forårsake brann. Derfor er det viktig at det elektriske anlegget er i god stand. Før du investerer i en elbil anbefaler vi at du får en godkjent elektriker til å sjekke det elektriske anlegget ditt.