Jordfeil

Har du opplevd å få støt i kontakt med komfyren, kaffetrakteren eller andre elektriske apparater? Dette kan være tegn på jordfeil.

Hva er jordfeil?

Jordfeil oppstår når for eksempel en strømførende ledning kommer i kontakt med dekselet til apparatet. Du kan da få strøm i deg når du berører apparatet. Dersom du opplever å få støt når du er i kontakt med et elektrisk apparat bør du kontakte en godkjent elektriker snarest mulig, for å få feilen utbedret. 

Det finnes to typer jordfeil:

  • Periodiske jordfeil
  • Permanente jordfeil

Periodiske jordfeil oppstår som regel med elektriske apparater som skrus av og på til korttidsbruk. Det gjør at en slik jordfeil kan være vanskelig å finne. Vaffeljern, brødrister, varmekabler og varmtvannstank er eksempler på slike apparater.

Permanente jordfeil oppstår som regel på grunn av feil på kabler, ledninger eller andre faste installasjoner. Som navnet sier er disse feilene permanent til stede, helt til feilen blir reparert.

Hvem har ansvaret?

Det er bygningseier som er ansvarlig for det elektriske anlegget i bygget, og må sørge for at det til enhver tid er innenfor gjeldende regelverk. Arva er ansvarlig for den elektriske forsyningen utenfor huset ditt. Dersom du mistenker jordfeil i din bolig, må du derfor ta kontakt med en elektriker.

Jordfeilbryteren bør testes minst to ganger i året. Se om du finner bruksanvisningen i ditt sikringsskap eller følg vår fremgangsmåte her: 

Slik tester du jordfeilbryteren

  • Trykk på testknappen. Utseende og plasseringen på knappen vil variere fra produsent til produsent.
  • Jordfeilbryteren kobler ut strømmen og hendelen faller automatisk ned.
  • Vipp hendelen opp igjen slik av strømmen kommer tilbake.  

Se hvordan jordfeilbryter på en automatsikring testes i video øvest til høyre på siden.

Dersom hendelen ikke faller ned er det en feil med jordfeilbryteren. Kontakt en elektriker for å få byttet ut jordfeilbryteren.

Mangler du jordfeilbryter i sikringsskapet ditt kan det være på tide å oppgradere til et nytt. Gamle elektriske installasjoner kan være brannfarlige og bør skiftes ut av en godkjent elektriker.

Feilsøking i eget anlegg

Du kan undersøke om jordfeilen er i anlegget ditt ved å følge bruksanvisningen som vanligvis ligger i sikringsskapet. Er du i tvil anbefaler vi at du kontakter en godkjent elektriker.

Hjelp til feilsøking

Vi i Arva kan desverre ikke gjøre noe før du har fått en elektriker til å se på saken. Hvis elektrikeren bekrefter at jordfeilen er utenfor huset din, kan du melde ifra til oss om dette.

Permanente jordfeil vil som oftest bli oppdaget og eliminert i løpet av kort tid, mens periodiske jordfeil vil vi trenge mer tid på. For å dekke de fleste behov har vi et omfattende vedlikeholdsprogram med jevnlige inspeksjoner og kontroller av strømnettet.